Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji

ul. Ciepła 32, sala nr 13 (I piętro)
15 – 472 Białystok
tel. 85 651 58 55 wew. 24

e-mail: ylrc@modm.bialystok.pl