Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Kurs dla nauczycieli języka polskiego, liczba godzin: 30

Czas trwania: 2.03.-25.05.2020

Kurs ma na celu wyposażenie nauczycieli w umiejętności pracy metodą projektu oraz zainspirowanie uczestników do wykorzystywania tej metody w praktyce dydaktycznej poprzez tworzenie projektów przedmiotowych, szkolnych, lokalnych i innych.

Zapraszam do kontynuowania naszej całorocznej pracy w formie zdalnej.

 
Proponuję kontynuację pracy nad projektami rozpoczętymi z uczniami w I semestrze oraz na bieżąco wymianę materiałów i doświadczeń przydatnych podczas pracy zdalnej z uczniami.

Zachęcam do spotkań w środy w godzinach 16.00-18.00 poprzez DISCORD ( można założyć bezpłatnie). Moja  nazwa użytkownika elababicz #1731

Można do mnie pisać e.babicz@modm.bialystok.pl lub dzwonić 698035173 (najlepiej w podanych wyżej godzinach)

Zapraszam do kontynuowania naszej całorocznej pracy w formie zdalnej.


Proponuję kontynuację tematów zaproponowanych w ofercie na II semestr oraz na bieżąco wymianę materiałów i doświadczeń przydatnych podczas pracy zdalnej z uczniami.

Zachęcam do spotkań we wtorki i czwartki w godzinach 16.00-18.00 poprzez DISCORD ( można założyć bezpłatnie). Moja  nazwa użytkownika elababicz #1731. Będziemy mogli widzieć i słyszeć siebie oraz udostępniać sobie różne materiały, a nawet nad nimi razem pracować.

Można do mnie również pisać e.babicz@modm.bialystok.pl lub dzwonić 698035173 (najlepiej w podanych wyżej godzinach)

Format elektroniczny Kursu kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym jest uruchomiony wyłącznie dla zapisanych uczestników kursu jako kontynuacja oraz uzupełnienie zajęć stacjonarnych.

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku.

Prowadzący: Joanna Ciesielska

Zagadnienia: kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22.05.2018 r.), modele nabywania kompetencji w procesie uczenia się, uwarunkowania prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole, omówienie kompetencji kluczowych.

Czas trwania: 2.12.2019-10.05.2020 (50h)

Zapisy od 15.11.2019 r.

Propozycje materiałów i zasobów do wykorzystania w zdalnym nauczaniu. (język angielski, język polski, matematyka, biologia  i sprawy wychowawcze)

Zapisy od 30.03.2020.

Termin zakończenia 26.06.2020

Zapraszamy

Współpraca matematyków w sprawie zdalnego nauczania, oceniania oraz sprawdzania wiedzy w okresie pandemii (zdalne nauczanie). Zapisy od 15.04.2020. Zapraszam.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania oceniania kształtującego w szkole podstawowej. Kontynuacja kursu (2 X -27.11.2019 r.)


Omówienie i analiza metod statystycznych wymienionych w podstawie programowej  z biologii oraz w wymaganiach egzaminacyjnych. Początek kursu we wrześniu 2020, ale zapisać można się już dzisiaj. Zapraszamy.

Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki (30h)

Międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

Czas trwania: 15.09.2019-30.05.2020r.

Zapisy od 1.09.2019

Zapraszam Państwa na powtórkowy 2- godzinny mini-warsztat, w czasie którego przypomnicie sobie Państwo informacje dotyczące rozgrzewki językowej oraz jej roli w przeprowadzeniu udanej lekcji języka angielskiego. W materiałach znajdziecie Państwo ciekawe propozycje do wykorzystania zarówno z uczniami w szkole podstawowej, jak i młodzieżą licealną. Zapisy  od 14.05.2020. Uruchomienie warsztatu - 22.05.2020.

20 godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 13.04.2020

Prowadzący: Mariusz Truszkowski

25- godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 02.04.2020.

Prowadzący: Mariusz Truszkowski, Małgorzata Lech

16-godzinny kurs e-learningowy dla nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli innych języków obcych, którego celem jest przybliżenie idei rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach języków obcych.

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. (Konfuncjusz)

Rozpoczęcie kursu 13.03.2020 r.

Prowadzący:

Małgorzata Lech

Mariusz Truszkowski

Kurs 20 godzinny.

Kurs dla zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego (w szczególności etapu edukacji wczesnoszkolnej).

Kurs 15 godzinny.

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego (oraz języków obcych nowożytnych).

20 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. obcych

rozpoczęcie kursu: 06.05.19

15 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. angielskiego

rozpoczęcie kursu: 18.05.2020

Webquest w nauczaniu języka obcego.

Prezentacja metody projektu internetowego – webquestu oraz jej zastosowanie w edukacji językowej.

Kurs 15 godzinny.

Uruchomienie kursu - 14.01.19

Jak umiejętnie korzystać z zasobów Internetu w pracy nauczyciela języka angielskiego.

Prezentacja zasobów internetowych, forów, blogów oraz stron www przydatnych w planowaniu pracy dydaktycznej.

Kurs 20 godzinny.

Uruchomienie kursu od 10.12.18

Platformy edukacyjne w pracy nauczyciela języka obcego.

Zasada działania i wykorzystania w edukacji językowej oraz porównanie platform mCourser i Edmodo.

Kurs 20 godzinny.

20 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 9 kwietnia 2018 r.

Cele kursu: zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z metodą odwróconej klasy w nauczaniu języków obcych (w szczególności języka angielskiego)

Adresaci: nauczyciele języków obcych II i III etap edukacyjny

Czas trwania: 20 godz.

Uruchomienie kursu: 19.02.2018

Zapisy: od 09.02.2018

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 18.12.17

20-godzinny kurs obejmujący szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Białymstoku w dn. 28.02.2020 r. - 31.05.2020 r. 

Moduł przeznaczony wyłącznie dla doradców metodycznych MODM

Promocja szkoły, czynniki opiniotwórcze, różne aspekty bezpieczeństwa  w szkole, odpowiedzialność za bezpieczeństwo (25 godzin dydaktycznych)

Rozpoczęcie kursu 28.05.18

Kurs obejmuje 20 godz. dydaktycznych

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 14.05.18

Kurs obejmuje 20 godz.

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 07.05.18.

Kurs obejmuje 10 godz. dydaktycznych.

Zagadnienia: Organizacja pracy w "nowej" szkole ponadpodstawowej, podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej.

Zapisy przez Platformę E-learning od 15.09.2019.

Czas trwania: 1.10.-15.10. 2019 r. (10h)