Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania oceniania kształtującego w szkole podstawowej.

Kurs realizowany w dwóch częściach: II semestr 2018/2019 r. (30h) i I semestr 2019/2020 r. (20h).

Zapisy od 4.02.2019 r.

Webquest w nauczaniu języka obcego.

Prezentacja metody projektu internetowego – webquestu oraz jej zastosowanie w edukacji językowej.

Kurs 15 godzinny.

Uruchomienie kursu - 14.01.19

Jak umiejętnie korzystać z zasobów Internetu w pracy nauczyciela języka angielskiego.

Prezentacja zasobów internetowych, forów, blogów oraz stron www przydatnych w planowaniu pracy dydaktycznej.

Kurs 20 godzinny.

Uruchomienie kursu od 10.12.18

Platformy edukacyjne w pracy nauczyciela języka obcego.

Zasada działania i wykorzystania w edukacji językowej oraz porównanie platform mCourser i Edmodo.

Kurs 20 godzinny.

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące m.in. czasu pracy, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli od 1 września 2018 r., 20h, zapisy od 5 września 2018 r., Czas trwania kursu 17.09.-28.10. 2018 r.

Rozpoczęcie kursu 28.05.18

Kurs obejmuje 20 godz. dydaktycznych

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 14.05.18

Kurs obejmuje 20 godz.

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 07.05.18.

Kurs obejmuje 10 godz. dydaktycznych.

Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli dotyczącej procesu uczenia się i nauczania z punktu widzenia najnowszych osiągnięć neurodydaktyki.

Tematyka: podstawy procesu uczenia się fundamenty obecnego systemu edukacji, cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci, nowa kultura uczenia się, szkoła przyjazna uczniowi czyli poszukiwanie alternatywy dla edukacji transmisyjnej.

Zapisy wyłącznie na Platformie E-learning od 1.10.2018 r. Czas trwania kursu: 5.12.2018 r.-27.03.2019 r.

20 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. obcych

rozpoczęcie kursu: 06.05.19

15 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. angielskiego

rozpoczęcie kursu: 15.04.19

20 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 9 kwietnia 2018 r.

Cele kursu: zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z metodą odwróconej klasy w nauczaniu języków obcych (w szczególności języka angielskiego)

Adresaci: nauczyciele języków obcych II i III etap edukacyjny

Czas trwania: 20 godz.

Uruchomienie kursu: 19.02.2018

Zapisy: od 09.02.2018

Celem kursu jest zaprezentowanie jego uczestnikom tzw. metody storytellingu w nauczaniu języka angielskiego.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 26.02.2018

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 18.12.17

Krótka charakterystyka tematu bezpieczeństwa i odpowiedzialności członków społeczności szkolnej czyli ucznia i nauczyciela. Kurs 16 h.

Przegląd stylów dyscypliny, przyczyny niewłaściwych zachowań, problemy z dyscypliną, metody i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kurs 18 h.

Celem kursu jest przygotowanie wychowawców klas do wspierania uczniów w procesie planowania kariery.

Adresatami kursu są nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a w szczególności wychowawcy klas.

Czas trwania kursu - 8 tygodni

Otwarcie kursu nastąpi 1 marca 2018 r.

Zapisy od 5 lutego 2018 r

Promocja szkoły, czynniki opiniotwórcze, różne aspekty bezpieczeństwa  w szkole, odpowiedzialność za bezpieczeństwo (25 godzin dydaktycznych)

15 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 26 marca 2018 r.

Moduł przeznaczony wyłącznie dla doradców metodycznych MODM