Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania oceniania kształtującego w szkole podstawowej. Kontynuacja kursu (2 X -27.11.2019 r.)


Zagadnienia: kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22.05.2018 r.), modele nabywania kompetencji w procesie uczenia się, uwarunkowania prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole, omówienie kompetencji kluczowych.

Czas trwania: 2.12.2019-10.05.2020 (50h)

Zapisy od 15.11.2019 r.

Moduł przeznaczony wyłącznie dla doradców metodycznych MODM

Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki (30h)

Międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

Czas trwania: 15.09.2019-30.05.2020r.

Zapisy od 1.09.2019

Prowadzący:

Małgorzata Lech

Mariusz Truszkowski

Kurs 20 godzinny.

Kurs dla zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego (w szczególności etapu edukacji wczesnoszkolnej).

Kurs 15 godzinny.

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego (oraz języków obcych nowożytnych).

20 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. obcych

rozpoczęcie kursu: 06.05.19

15 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. angielskiego

rozpoczęcie kursu: 15.04.19

Webquest w nauczaniu języka obcego.

Prezentacja metody projektu internetowego – webquestu oraz jej zastosowanie w edukacji językowej.

Kurs 15 godzinny.

Uruchomienie kursu - 14.01.19

Jak umiejętnie korzystać z zasobów Internetu w pracy nauczyciela języka angielskiego.

Prezentacja zasobów internetowych, forów, blogów oraz stron www przydatnych w planowaniu pracy dydaktycznej.

Kurs 20 godzinny.

Uruchomienie kursu od 10.12.18

Platformy edukacyjne w pracy nauczyciela języka obcego.

Zasada działania i wykorzystania w edukacji językowej oraz porównanie platform mCourser i Edmodo.

Kurs 20 godzinny.

20 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 9 kwietnia 2018 r.

Cele kursu: zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z metodą odwróconej klasy w nauczaniu języków obcych (w szczególności języka angielskiego)

Adresaci: nauczyciele języków obcych II i III etap edukacyjny

Czas trwania: 20 godz.

Uruchomienie kursu: 19.02.2018

Zapisy: od 09.02.2018

Celem kursu jest zaprezentowanie jego uczestnikom tzw. metody storytellingu w nauczaniu języka angielskiego.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 26.02.2018

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 18.12.17

Krótka charakterystyka tematu bezpieczeństwa i odpowiedzialności członków społeczności szkolnej czyli ucznia i nauczyciela. Kurs 16 h.

Przegląd stylów dyscypliny, przyczyny niewłaściwych zachowań, problemy z dyscypliną, metody i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kurs 18 h.

Promocja szkoły, czynniki opiniotwórcze, różne aspekty bezpieczeństwa  w szkole, odpowiedzialność za bezpieczeństwo (25 godzin dydaktycznych)

Rozpoczęcie kursu 28.05.18

Kurs obejmuje 20 godz. dydaktycznych

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 14.05.18

Kurs obejmuje 20 godz.

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 07.05.18.

Kurs obejmuje 10 godz. dydaktycznych.

Kurs zdalny obejmuje 7 modułów i 25 godzin

15 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 26 marca 2018 r.

Zagadnienia: Organizacja pracy w "nowej" szkole ponadpodstawowej, podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej.

Zapisy przez Platformę E-learning od 15.09.2019.

Czas trwania: 1.10.-15.10. 2019 r. (10h)